Praktisch

De Bangert telt 124 leerlingen. Zij zijn verdeeld over zes groepen. Het team bestaat uit twaalf medewerkers.

Schooltijden

Op De Bangert gaan leerlingen door de week ’s ochtends en ’s middags naar school. De schooltijden zijn als volgt:

  • Ochtend: 8.30 uur tot 12.00 uur
  • Middag 13.00 uur tot 15.15 uur
  • woensdag alle groepen tot 12.00 uur

Vrijdagmiddag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 geen school.

Tussen het ochtend-en middagprogramma hebben we lunchpauze. Kinderen kunnen dan overblijven op school. We hebben vaste overblijfkrachten die een oogje in het zeil houden. Ouders geven hun kinderen digitaal op voor de tussenschoolseopvang via ‘overblijven met Edith.nl’.

De MR is momenteel bezig om te onderzoeken of een continurooster in de toekomst de voorkeur geniet. Dit zal middels een enquête onder de ouders worden gevraagd.

 

Afmelden?
Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn, dan graag telefonisch afmelden voor 08.00 uur.
Heeft u een afspraak bij de dokter, tandarts of iets dergelijks, dan graag vooraf een Parro bericht naar de leerkracht.

Buitenschoolse opvang

Voor veel ouders duurt de eigen werkdag langer dan de schooldag van hun kinderen. Voor hen is de buitenschoolse opvang (BSO) een uitkomst. De Bangert werkt samen met kinderopvangorganisaties Berend Botje en Partou. Beide organisaties hebben locaties buiten de school en verzorgen het vervoer tussen school en BSO. Ouders melden hun kind hier zelf voor aan.

Schoolgids, vakanties en vrije dagen

Onze schoolgids is te vinden op Scholen op de kaart, hierin is ook het vakantierooster opgenomen. Deze kunt u tevens hier vinden. 

 

 

Klachtenregeling

De Bangert staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat -vertrouwelijk -melden bij onze vertrouwenspersoon Esther Koster(e-mail: esther.koster@skowf.nl). Hier vindt u de klachtenregeling van SKO Westfriesland

Passend onderwijs

Kinderen hebben recht op passend onderwijs, ook als het ene kind wat meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan het andere kind. Hoe we dat op De Bangert waarmaken staat in het schoolondersteuningsplan.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam