Praktisch

De Bangert telt 124 leerlingen. Zij zijn verdeeld over zes groepen. Het team bestaat uit twaalf medewerkers.

Schooltijden

Op De Bangert gaan leerlingen door de week ’s ochtends en ’s middags naar school. Sinds schooljaar 2023-2024 hebben we een 5-gelijke dagen model. Met dit model gaan de leerlingen van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Leerlingen lunchen in de eigen klas met de juf of meester en gaan daarna buiten spelen.

Buitenschoolse opvang

Voor veel ouders duurt de eigen werkdag langer dan de schooldag van hun kinderen. Voor hen is de buitenschoolse opvang (BSO) een uitkomst. De Bangert werkt samen met kinderopvangorganisaties Berend Botje en Partou. Beide organisaties hebben locaties buiten de school en verzorgen het vervoer tussen school en BSO. Ouders melden hun kind hier zelf voor aan.

Schoolgids, vakanties en vrije dagen

Onze schoolgids is te vinden op Scholen op de kaart, hierin is ook het vakantierooster opgenomen.
Het vakantierooster voor schooljaar 2024-2025 kunt u hier vinden. 

 

 

Klachtenregeling

De Bangert staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat -vertrouwelijk -melden bij onze vertrouwenspersoon Esther Koster(e-mail: esther.koster@skowf.nl). Hier vindt u de klachtenregeling van SKO Westfriesland

Passend onderwijs

Kinderen hebben recht op passend onderwijs, ook als het ene kind wat meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan het andere kind. Hoe we dat op De Bangert waarmaken staat in het schoolondersteuningsplan.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam