Sociale veiligheid

Als leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, kan het leren beginnen!

We handelen op onze school vanuit vertrouwen, laten iedereen in zijn waarde en communiceren open met elkaar.

Daarom werken wij met zeven regels voor leerlingen en zeven verwachtingen voor ouders en leerkrachten. Deze zeven regels en verwachtingen zijn tot stand gekomen in overleg met de doelgroepen waarvoor ze zijn bestemd. Ook werken wij met de Kanjertraining en Rots en Water om leerlingen handvatten te geven in sociale situaties.

Zeven regels voor leerlingen

Leerlingen op Bangert:

 1. accepteren elkaar.
 2. houden zich aan de Kanjerregels.
 3. denken en werken mee aan eigen ontwikkeling.
 4. lossen eerst zelf problemen op.
 5. luisteren naar alle meesters en juffen.
 6. gaan netjes om met materialen en met elkaar.
 7. lopen, werken, praten rustig in school.

Zeven verwachtingen van leerkrachten

Leerkrachten op de Bangert:

 1. zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.
 2. gaan respectvol om met ouders, leerlingen en elkaar.
 3. waarderen leerlingen om wie ze zijn.
 4. zorgen voor een veilige omgeving.
 5. denken in mogelijkheden.
 6. leveren kwalitatief goed onderwijs.
 7. delen kennis en leren van elkaar.

Zeven verwachtingen van ouders

Ouders van de Bangert:

 1. hebben vertrouwen in school, de leerkrachten en hun kind.
 2. houden zich aan (privacy) regels en afspraken.
 3. communiceren persoonlijk met leerkrachten op een transparante manier.
 4. hebben een open houding en gaan respectvol met elkaar om.
 5. laten iedereen in zijn waarde en laten voorbeeldgedrag zien.
 6. werken samen aan schoolontwikkeling en de ontwikkeling van hun kind.
 7. kijken vooruit, toekomstgericht en staan open voor vernieuwing.

Kanjertraining

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Rots en Water wordt één keer per jaar, in kleine groepjes, aangeboden om leerlingen sociaal nog sterker te maken. Kanjertraining en Rots en Water zijn onderdeel van ons pestbeleid.

De sociale veiligheid wordt jaarlijks in kaart gebracht door vragenlijsten van Kanjertraining en Scholen op de kaart.