B(l)oeiend onderwijs

Leren met hoofd, handen en hart

De kernwaarden van De Bangert zijn: sociale veiligheid, kennisoverdracht, onderzoekend leren, samenwerken aan doelen en creativiteit.

Brede ontwikkeling

We gaan voor de brede ontwikkeling van elk kind. Naast de lessen in (begrijpend)lezen, taal en rekenen, waarbij instructie door de leerkracht een belangrijke rol speelt, besteden we ook tijd aan de vakken gymnastiek, kunstzinnige oriëntatie en wereldoriëntatie. We werken met thema’s waarbinnen verschillende ontwikkelingsgebieden samen komen; wereldoriëntatie, maar ook de creatieve en expressieve vakken. Naast het verwerven van kennis is er aandacht voor vaardigheden om tot leren te komen. Leerlingen werken bijvoorbeeld met onderzoeksvragen en presenteren uiteindelijk de resultaten aan elkaar.

Het meedenken van leerlingen, in de leerlingenraad, valt ook onder de brede ontwikkeling. We benutten de talenten van leerlingen om de school te verrijken. De Digital Leaders leveren hier ook een bijdrage aan. Digital Leaders zijn leerlingen die leerkrachten én leerlingen helpen op het gebied van ICT.

Dit resulteert uiteindelijk in B(l)oeiend onderwijs, daar waar de Bangert voor staat!

Leren met je hoofd

De kernvakken rekenen, taal en lezen worden dagelijks middels een duidelijke instructie aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van de leerlingen. Ook wordt er Engels gegeven in de groepen 1 tot en met 8. We betrekken de leerlingen ook bij de eigen leerdoelen. We maken de leerlingen mede-eigenaar van het onderwijsleerproces, omdat dit bijdraagt aan een gemotiveerde en betrokken houding.

Leren met je handen

Leren met je handen wordt breed ingezet ter ondersteuning van de kernvakken (rekenen, taal, lezen). Daarnaast hebben we oog voor creativiteit passend bij de thema’s. Leerlingen maken kennis met allerlei technieken zoals: kleien, solderen, figuurzagen en met digitale kunst.

Voor de beeldende expressie hebben wij een maaklokaal.

Leren met je hart

We werken samen in een veilige en gestructureerde omgeving waar ieder kind zich zoveel mogelijk ontwikkelt op z’n eigen niveau. Welbevinden van leerlingen, ouders en leerkrachten is een belangrijk uitgangspunt om goed samen te werken en om tot optimale ontwikkeling te komen. We investeren daarom in de relatie kind-ouder-school en gebruiken de methode Kanjertraining.

We maken gebruik van de schoolomgeving en leren kinderen zorg dragen voor de natuur.

Lekker lezen...

De schooldag bij De Bangert bestaat uit een ochtend-en een middagdeel. In de ochtend staan de kernvakken centraal en start de gehele school met lezen op het eigen niveau, vijftien minuten lezen en even lekker wegdromen. In de middag werken we aan onze schoolbrede thema’s. Maar ook ’s middags starten we met lezen. Er staan bijvoorbeeld prentenboeken, informatieboeken, stripboeken of moppenboeken centraal. Soms lezen we samen en soms lezen we alleen. Dit alles om het leesplezier en de leesmotivatie te vergroten.

Er is voor alle leerlingen voldoende keus in onze uitgebreide bibliotheek, waar werkelijk alle genres te vinden zijn!

Contactformulier

Heeft u vragen? Of wilt u een rondleiding krijgen. Neem gerust contact met ons op.

Naam