Ouders

Op De Bangert gaan we voor groeiend en bloeiend onderwijs. Dat krijgen we alleen voor elkaar met de hulp en betrokkenheid van ouders. Voor ons gaan opvoeden en ontwikkelen hand in hand. Kinderen zitten lekkerder in hun vel, als school als thuis voelt.

Samenwerken met ouders

De driehoek ‘kind-ouder-school’ is onmisbaar om een leerling zich optimaal te laten ontplooien. Om die reden zoeken wij de samenwerking met ouders graag op.

Dit geven wij vorm door te werken met een oudervereniging, medezeggenschapsraad, ouderpanel, decoratiegroep en klassenouders. Als u aanmeldt op de Bangert, wordt u automatisch lid van de oudervereniging.

 

Contact met ouders

Het contact met ouders vinden wij van grote waarde. U wordt minimaal twee keer per jaar uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Heeft u zelf behoefte aan contact? Dan kan dit altijd na schooltijd.
Als communicatiemiddel gebruiken wij Parro. Hier leest u algemene informatie, groepsinformatie en kunt u contact opnemen met de leerkrachten en directie.

Oudervereniging

Ouders helpen ons ook met het organiseren van tal van activiteiten zoals schoolreisjes, de jaarlijkse vossenjacht en de sinterklaas-en kerstviering. We hebben een actieve oudervereniging. Om de schoolactiviteiten financieel mogelijk te maken, vragen zij u een vrijwillige ouderbijdrage van €40,- voor de groepen 1 tot en met 7 en €100,- voor groep 8.

Medezeggenschap

Twee keer per jaar organiseren we op school een ouderpanelavond om de mening en ideeën van ouders te horen. Wat ziet u als interessant onderwerp in ons themaonderwijs? Hebben zij suggesties voor een schooluitje? Meer formeel praten ouders mee over het schoolbeleid in de Medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit drie ouders en twee leerkrachten. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Bangert maakt deel uit van SKO West-Friesland. School overstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Bangert vaardigt een ouder af naar de GMR.

 

 

Klassenouders

Ieder jaar worden er één of twee nieuwe klassenouders gevraagd om te helpen bij groepsactiviteiten. Denk daarbij het helpen bij een excursie of creatieve activiteiten.

Decoratie groep

Binnen onze school hebben we een grote groep enthousiaste ouders die ons helpen om de school in de sfeer van het thema te brengen. Ze helpen ook bij het versieren van Sint, Kerst of andere festiviteiten.