Werken met thema’s

We werken met thema’s waarbinnen verschillende ontwikkelingsgebieden samen vallen. Leerlingen werken met onderzoeksvragen en presenteren uiteindelijk de resultaten aan elkaar.

Werken met thema's

Een school is geen eiland, het is verbonden met de wereld om ons heen. Bij ons komt dat tot uiting in onze thema’s. ’s Middags verleggen we de aandacht van de basis-naar de zaakvakken (wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie). Deze vakken zijn verwerkt in school brede thema’s.

We duiken de Middeleeuwen in, richten ons op ons dorp of belichten de grote uitvindingen van onze tijd. We maken onze eigen uitvindingen, zoals de op-tijd-zijn auto of de wc-waar-je niet-naast-kunt-plassen, en werken toe naar een eindpresentatie. Kinderen werken binnen deze thema’s samen, communiceren en denken en handelen oplossingsgericht en creatief. Stuk voor stuk vaardigheden die onmisbaar zijn in de wereld van nu.

Bij De Bangert maken we ook graag gebruik van de kennis en talenten van u als ouder. We zien u graag als ‘gastdocent’ bij onze thema’s. Het maakt het lesaanbod rijker en levensechter.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Met het onderzoekend en ontwerpend leren bieden we per schooljaar verschillende thema’s schoolbreed aan. Deze thema’s starten bij de belevingswereld van de leerling en prikkelen de nieuwsgierigheid om tot onderzoeksvragen te komen. Leerlingen werken daarbij aan verschillende vaardigheden zoals; samenwerken, plannen, reflecteren, onderzoeken, ontwerpen en ICT-vaardigheden.

Maaklokaal

Als je het maaklokaal van de school binnen stapt, beginnen je handen al te jeuken. Hier mogen leerlingen hun fantasie laten spreken en hun creativiteit uiten. Er staan functionele werkbanken en hoge kasten waarin de knutselmaterialen in plastic kratten duidelijk zichtbaar zijn en je meteen verleiden. Ook is er een hoek ingericht met materialen om leerlingen te leren programmeren.

Het maaklokaal is een perfect voorbeeld van de brede ontwikkeling die we voorstaan. Behalve het maaklokaal zijn we ook een cultuurlokaal aan het inrichten waar dramatische expressie een plek krijgt. Leerlingen ontdekken nieuwe talenten en komen tot bloei. Met dit rijke aanbod streven we naar onderwijs waar leerlingen zichzelf ontdekken, plezier beleven aan creativiteit en kunst leren waarderen.